Dienstenwet

Dienstenwet

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

1. Algemeen

De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn 2006/123/EG en zijn retroactief in werking getreden op 28 december 2009.

Deze wetten werden intussen grotendeels geïntegreerd in het boek III van het Wetboek Economisch Recht dat op 09.05.2014 in werking is getreden.

In het kader van deze wetgeving is elke dienstverstrekker, waaronder ook Advocatenkantoor Schillebeeks, verplicht u bepaalde informatie te verstrekken.

2. Concreet

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van het advocatenkantoor Schillebeeks. U kan bij ons kantoor terecht voor onder meer:

  • bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
  • juridisch advies
  • bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België, en voor de buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten.

Advocatenkantoor Schillebeeks is gevestigd te 3520 Zonhoven, Rode Kruisweg 13 bus 1, KBO nr. ****.***.***. De algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Schillebeeks kan u op deze website terugvinden.

Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten kan u bij ons terecht via:

3. Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de advocaten onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten.

Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent iedere advocaat een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie.

Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis

Alle advocaten zijn bovendien voor hun activiteiten in België onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het ‘reglement met betrekking tot de taxatiecommissie van balie Limburg van 1 juli 2010‘.